Reiki

Reiki betyder

Rei = Universell / Andligamedvetandet

ki = Livsenergi


Reiki är friskvård och godkänt av skatteverket.

En behandling gå för sig så här


Du ligger på behandlingsbänken med filtar på dig.

På utvalda områden läggar behandleren händerna på kroppen. Först på ansiktet sen framsiden av kroppen och sedan på baksidan av kroppen och avslutas med händerna på fötterna.


Reiki energien går genmon mina arma och utt gennom mina händer och på detta viset får du möjlighet att ta emot den Univerelle energi som Reiki är.