Fibromyalgi vänlig behandling

Teknikken jag använder är "fjärils-let"


Rosenberg Tekniken är en speciell form av bindvävsmassage som jobbar med nervsystemet, musklerna, energibanar och bindväven samtidigt.


Behandlingen upplevs som

mjuk, behaglig och leder

till ökat välbefinnande.

Erfarenheter från Stanley Rosenberg Institut visar att

bindvävsmassage ger en mera bestående effekt än

traditionell massage.


Bindväven är den vita hinna som finns runt en muskel. Bindväv finns

dessutom i de mellersta

och djupare liggande

hud lagren, i senorna och runt benen på skelettet.


Se även beskrivning under "Bindvävsmassage"